WERK VANZELF ACADEMY

De enige die iets kan veranderen ben JE ZELF

JIJ BENT ZELF ALS EERSTE AAN ZET

Er is continu verandering om ons heen. De dag wordt nacht, de zomer gaat vanzelf over in de herfst, mensen ontstaan en mensen sterven. Niets is onveranderlijk.

Toch lijken we verandering vaak als spannend of bedreigend te ervaren. En hebben we de behoefte om onze directe omgeving te beheersen, de dingen te houden zoals ze zijn. Liever de zekerheid van iets vervelends, dan het onzekere van een betere mogelijkheid.

Een verandering vraagt altijd iets van JEZELF. Of het nou een verandering is die op jou afkomt (vraagt veerkracht) of een verandering die je zelf hebt gewild (vraagt veranderkracht). In beide gevallen is de vraag: doe je niets of pak je de regie? 

Daarvoor is de WERK VANZELF ACADEMY!

 

Ga niet buiten jezelf op zoek naar leiding, maar ontdek de leiding in jezelf

hoe wij dit doen

Wij weten wat het is om te (moeten) veranderen en om ZELF aangesproken te worden op je veerkracht. Dat hebben we ervaren als mens, als medewerker, als eindverantwoordelijke. Wij zetten onze eigen ervaring in om andere mensen en organisaties te leren vertrouwen op hun veerkracht en veranderkracht. Door te laten zien waar de kracht zit, deze te versterken en daar een duidelijke richting bij te geven. Wij coachen, inspireren en doen voor. We leggen daarbij ook de pijn op tafel en zeggen wat we zien. 

 

Een verandering begint altijd met een trigger: een impuls om te veranderen

De impuls kan van binnenuit of van buitenaf komen.

 1. Intrinsiek (binnenuit) => verander omdat je dat wilt.
  De verandering is intrinsiek gemotiveerd om dingen anders en beter te doen. "Je hoeft niet ziek te zijn om samen beter te worden";
 2.  Extrinsiek (buitenaf) => veranderen omdat het moet.
  Een impuls van buiten af dwingt of noodzaakt tot verandering. Bijvoorbeeld:

  • Nieuwe wet en regelgeving;
  • Opdrachtgevers of aandeelhouders verplichten;
  • Incidenten en crises.

Hoezeer we situaties ook willen voorkomen en beheersen, wij gaan niet over de dingen die ons overkomen. Waar we wél over gaan is hoe we erop reageren.

Geïnspireerd of geïnteresseerd?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt. We zijn nieuwsgierig naar je!

 

 

MENSEN en 

ORGANISATIES die werken 

vanuit VERTROUWEN 

GELUKKIGE MENSEN, HEERLIJK WERKEN