Vanzelfsprekend veilig werken

Je kunt mensen niet DWINGEN

om veilig te werken

..maar je kunt veiligheid wel in het dagelijks werk van iedereen organiseren

Nog regelmatig zien wij organisaties die veiligheid als een thema of onderwerp aanpakken. En dat dus ook op zo’n manier organiseren. We hebben zelf ervaren dat dit hard werken is en dat veilig werken niet vanzelf gaat.

Wij denken daar anders over

Namelijk, veiligheid niet zien als apart thema of onderwerp, maar als kernwaarde die een integraal onderdeel is van de missie en ambitie van een organisatie. Veiligheid is 'gewoon onderdeel van het dagelijks werk'. Wij geloven dat de kwaliteit van je dagelijkse operatie je veiligheidsprestatie bepaalt. En omgekeerd is de veiligheidsprestatie een  goede indicator voor je bedrijfsprestatie.

Wanneer iedere medewerker vanuit zijn eigen functie zich bewust is van zijn rol en invloed op veiligheid, creërenwe veiligheid VANZELFSPREKEND in het dagelijks werk van iedereen. Vanuit ervaring weten we dat dit makkelijk praten is, maar organiseer het maar eens. Dat vraagt MOED, maar ook inzicht, structuur en VERTROUWEN. Vertrouwen in JEZELF,  in je collega’s (in alle lagen van de organisatie), maar ook vertrouwen in bijvoorbeeld de veiligheidsafdeling.

Wij weten hoe je veiligheid SAMEN met mensen uit de organisatie op een niet-instrumentele wijze in het dagelijks werk van alle collega’s kunt organiseren. Van de directeur tot de receptioniste, van de management assistent tot de HR specialist en van de uitvoeringsverantwoordelijk tot de technisch specialisten.

Benieuwd hoe we dit aanpakken? 

 

 

De  veiligheidscultuur bestaat volgens ons niet, het gaat om de bedrijfscultuur waar veiligheid VANZELFSPREKEND onderdeel van uit maakt

ERVARING HELPT

We hebben zelf ruim negentig jaar ervaring  met veiligheidsvraagstukken,  organisatie- en persoonlijke ontwikkeling, crises en verandertrajecten. Deze ervaring hebben we opgedaan in managementposities, als adviseur en/of begeleider en in ons persoonlijke leven. Door zelf op verschillende stoelen gezeten te hebben, als eind-verantwoordelijke, inhoudsverantwoordelijke, onderzoeker en adviseur hebben we van heel dichtbij ervaren wat wel en niet werkt. Deze ervaring nemen we mee en vullen we continu aan met nieuwe inzichten. Want VANZELFSPREKEND veilig werken gaat ook over durven leren met elkaar. Elke dag weer.

 

ONZE KIJK OP DE VEILIGHEIDSLADDER: HET IS EEN HULPMIDDEL, GEEN DOEL OP ZICH

Gebruik de veiligheidsladder dan ook als hulpmiddel om je organisatie te ontwikkelen op het gebied van veilig werken.

Wij onderscheiden twee fases van groei op de veiligheidsladder:

Trede 1, 2 en 3: inhoudelijke kennis, duidelijke afspraken en heldere kaders geïntegreerd in ieders zijn bewustzijn: VANZELSPREKENDE KADERS

Trede 4 en 5: Zelf denken en handelen vanuit de bedoeling: VANZELFSPREKEND VEILIG

Concreet:

  • Veiligheidsladder trede 1,2 en 3 kun je ontwikkel langs de lijn van VCA of ISO 45001 (inhoudelijke kennis, structuur en duidelijke afspraken zijn altijd nodig).
  • Tussen trede 3 en 4 zit een glazen plafond. Daar kom je niet doorheen met alleen instrumenten/methodes/structuren en regels conform VCA / ISO 45001. Je gaat pas door dat plafond heen komen als je mensen gaat aanzetten op zelf denken en dialoog. Dit vraagt ook echt iets anders van de veiligheidsafdeling.
  • Teveel regels beperken het denkvermogen. De ontwikkeling van het bewustzijn maakt daardoor niet de sprong die nodig is voor Trede 4/5 (de "blauwe" structuur van regels en afspraken moet zo VANZELFSPREKEND zijn geworden dat de bedoeling van de regel, belangrijker wordt dan de regel zelf. Dan ontstaat er weer ruimte voor verdere ontwikkeling.

Op zoek naar praktische inspiratie hoe je kunt leidinggeven aan veiligheid?   

 

 

MENSEN en 

ORGANISATIES die werken 

vanuit VERTROUWEN 

GELUKKIGE MENSEN, HEERLIJK WERKEN

Geïnspireerd of geïnteresseerd?

We vinden het leuk als je contact met ons opneemt. We zijn nieuwsgierig naar je!