Hoe we van 2022 naar 2023 gingen

2023 is alweer goed onderweg, met leuke, nieuwe projecten! Toch willen we nog even stilstaan bij 2022. 2022 was namelijk het eerste volledige kalenderjaar van Werk Vanzelf. En dat vraagt natuurlijk om een kleine terugblik.

We zijn dankbaar voor de mooie opdrachten die we in 2022 hebben mogen doen, zoals programmamanager Veiligheidscultuur bij ProRail, perspectiefleider organisatieontwikkeling en veiligheid RET, ontwikkelen en begeleiden van de training Veiligheid Managen IN1DAG, (directie-)teambegeleidingen en inspiratiesessies Veiligheid bij het Waterschap Hollandse Delta om er maar een paar te noemen. Wat hebben we veel mooie gesprekken gehad, bijzondere mensen ontmoet, gelachen, gezucht en geleerd.

Wij werken elk jaar met een leervraag; een onderwerp dat we gedurende een jaar aandacht geven en waar we over mogen leren. We gingen 2022 in met als leervraag: hoe werkt het voor ons Vanzelf? Onze grootste les van 2022 is: blijf onder alle omstandigheden trouw aan jezelf en handel daar ook naar. Ongeacht de consequenties. En dat vraagt regelmatig dat we moedige keuzes te maken hebben! Niet altijd makkelijk, wel altijd goed.

Zo’n moedige keuze speelde bij Michel in de kerstvakantie met betrekking tot zijn rol als Programmamanager Veiligheidscultuur bij ProRail. Bij aanvaarding van de opdracht had hij aangegeven: “Het is een gekke functie, ik wil mezelf namelijk zo snel mogelijk overbodig maken, geef me 2 jaar”. Waarom vond hij het een gekke functie? Omdat veiligheidscultuur in onze ogen niet als een progamma benaderd kan worden, met één programmamanager ‘die er dan van is’. De cultuur ten aanzien van veiligheid is van de hele organisatie en maakt als het goed is vanzelfsprekend onderdeel uit van de heersende bedrijfscultuur.

De ambitie bij deze opdracht was: veiligheid vanzelfsprekend in het dagelijks werk van iedereen, niet alleen van de veiligheidsafdeling. De rol van ‘programmamanager’ was dan ook vooral fungeren als startkabel, verbinding leggen tussen mensen en afdeling die niet vanzelfsprekend met elkaar over veiligheid spraken, de directie helpen veiligheid stevig een plek te geven in de missie en strategie van ProRail en vooral enthousiasmeren, inspireren en ZELF laten doen.

Na ruim anderhalf jaar en een heleboel behaalde resultaten vond Michel zichzelf overbodig worden. Veiligheid en de bedrijfscultuur op dit onderwerp zijn niet iets eenmaligs, maar vragen continu om energie. De bedding voor vanzelfsprekend, integraal en expliciet werken aan veiligheid is er, nu is het aan ProRail om hier energie op te blijven zetten. Dus in januari heeft hij de opdracht, zes maanden eerder dan oorspronkelijk gedacht, afgerond.

Michel kijkt met veel plezier en voldoening terug op deze opdracht en gunt het ProRail om consistent en koersvast door te gaan op de ingeslagen weg!

Begin 2023 ontstond er dus ruimte voor nieuwe uitdagingen en die lieten niet lang op zich wachten, onder andere Rijkswaterstaat meldde zich als nieuwe opdrachtgever met verschillende vragen. Maar daarover een andere keer meer.

We werken dit jaar met als leerthema: licht werken. Licht werken gaat voor ons over: licht, niet zwaar, maar ook over energiegevend, vanzelfsprekend en speels.

We gaan vast weer van alles op dit thema ontdekken, dus we zijn benieuwd. Op naar een licht jaar!