Trainingen in 1 dag

Op27 en 28 november 2023 lanceren we een nieuwe training: Veiligheidscultuur IN1DAG. Meer weten? Neem dan contact met ons op of kijk op onze LinkedIN pagina.

airplaneman

IN 1 DAG naar de essentie van het onderwerp!

In veel organisaties zien we vanuit efficiëntie of besparing de trend 'meer met minder mensen' of 'hetzelfde met minder mensen'.

Van medewerkers en managers wordt hierdoor, naast de huidige opleidingsrichting/vakgebied, steeds meer kennis en kunde op andere vakgebieden gevraagd. Het is onmogelijk om alle opleidingen te volgen, maar het is wel mogelijk om in 1 dag tot de essentie van een onderwerp te komen en deze vanuit jouw functie helemaal te doorleven. Leren en ontwikkelen in 1 beweging.

Waarom kan het in 1 dag:

  • door te focussen op de essentie en de kernboodschap, en niet de poespas er omheen;
  • door de deelnemers persoonlijk te betrekken bij het onderwerp en daar continu op te reflecteren.

Met als resultaat dat een basis gecreëerd wordt, enthousiasme ontstaat en concrete handvatten aangereikt worden waarmee je in het dagelijks werk mee aan de slag kunt gaan. En je krijgt inspiratie en inzicht in de dingen waarin je verder kunt verdiepen en ontwikkelen.

De eerstvolgende training is Manager Veiligheid IN 1 DAG. Deze training vindt plaats op 8/9 november 2023. Wil je meer weten of je voor deze training inschrijven? Neem dan contact met ons op!

 

 

MENSEN en 

ORGANISATIES die werken 

vanuit VERTROUWEN 

GELUKKIGE MENSEN, HEERLIJK WERKEN