2017-2020

De eerste projecten samen! Bij de afdeling Veiligheid van Liandon en daarna de transitie van Liandon naar Qirion: Michel als manager bij Alliander en Geesje als veranderkundig begeleider/trainer. Een prachtige, leerzame tijd en een samenwerking die ALS VANZELF ging. Dat smaakte naar meer.

In 2018 werd het idee van VANZELFSPREKEND VERANDEREN geboren en begonnen we onze ervaringen op te schrijven. Vaak in de vorm van korte tegelwijsheden.

Rond de kerst van 2020 begon het bij ondernemerschap ook bij Michel te kriebelen.