2000-2007

De rampjaren. Niet letterlijk, maar wel in het werk. Onderzoeker-adviseur voor het COT. Volendam, MKZ-crisis, nasleep 9/11, incidenten op het spoor, waterveiligheid. Veel gezien, onderzocht, geschreven en geleerd. Wat gebeurt er met mensen en organisaties onder zulke extreme omstandigheden?